Innowator Mazowsza

VIII EDYCJA KONKURSU

Szanowni Państwo!

22 września br. zakończyliśmy nabór wniosków w ramach 8. edycji konkursu INNOWATOR MAZOWSZA. Dziękujemy za złożenie aplikacji. Wnioski zostaną ocenione formalnie, a następnie Członkowie Oceniających Grup Roboczych i eksperci zewnętrzni dokonają oceny merytorycznej.

Ocena formalna i merytoryczna wniosku dokonywana jest na podstawie kryteriów zawartych w Karcie oceny, stanowiącej załącznik nr 3 i 4 do Regulaminu Konkursu.

Wyniki poznamy pod koniec listopada.

______________________________________________________________

PLAKAT mini

 

Archiwum:

Już po raz ósmy Samorząd Województwa Mazowieckiego nagrodzi i przyzna tytuł Innowatora Mazowsza naukowcom i firmom, które nowatorskim podejściem starają się zmienić oblicze mazowieckiej gospodarki.

Z roku na rok konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a jego losy śledzi coraz szersze grono odbiorców. To doskonała forma promocji dla uczestników, która obrazuje ogromny potencjał mieszkańców województwa mazowieckiego. Konkurs Innowator Mazowsza jest realizowany w dwóch kategoriach: Młoda Innowacyjna Firma oraz Innowacyjny Młody Naukowiec.

Termin naboru wniosków/aplikacji konkursowych mija 22.09.2016 r. do godz 16.00  (za datę złożenia wniosku konkursowego uważa się datę wpływu wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami  pod adres: Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  w Warszawie, ul. Al. Solidarności 61, 03-402  Warszawa, z dopiskiem „Innowator Mazowsza”).

Sekretariat czynny od godz. 8.00 do 16.00.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O NABORZE! – link

Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA już od 2008 roku promuje nowoczesne praktyki młodych naukowców oraz przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego. Głównym celem konkursu jest wyłonienie młodych talentów w dziedzinie nauki oraz przedsiębiorczości oraz promowanie proinnowacyjnych postaw w regionie.
Konkurs objęty jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo pod linkiem.

Jeżeli jesteś zainteresowany/a współpracą przy promocji i organizacji 8. edycji Konkursu –  skontaktuj się z nami:

Edyta Dul-Pałaszewska – 22 59 79 950

Kamila Milewska – 22 59 79 793

 

DLA MEDIÓW:

Informacja prasowa dostępna jest pod linkiem.