INNOWATOR MAZOWSZA

WYNIKI 8. EDYCJI

GRUPY ROBOCZE

ds. inteligentnych specjalizacji

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI

dla Mazowsza

Mazowieckiego Klastra Kluczowego w 2016 r.

Konkurs o nadanie statusu

Mazowieckiego Klastra Kluczowego w 2016 r.