8. EDYCJA KONKURSU

NABÓR WNIOSKÓW DO 22 WRZEŚNIA!

PO WER

– opinia potwierdzająca zgodność z Regionalną Strategią Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI

dla Mazowsza

Mazowieckiego Klastra Kluczowego w 2016 r.

Konkurs o nadanie statusu

Mazowieckiego Klastra Kluczowego w 2016 r.